• +82 31 351 6805

Language

波纹型钢焊接设备
自动焊接设备

Features

  • 应用激光扫描系统
  • 完善的焊接跟踪系统
  • 任何曲线的最佳焊接质量

Specifications

型钢腹板高度 : 400 ~ 1500mm

型钢腹板厚度 (t) : 2~6mm

型钢翼板厚度 (a) : 46~75mm

腹板波纹间距 (b): 150~245mm

焊接系统 

类型:变频式二氧化碳焊机

- 功率 : AC 380V 50/60hz / 3 phase

- 额定电流 : 600A

- 输出电流 : 60~600A

- 输出电压 : 16~55V

- 标准S/V因数 : 100%

- 焊丝范围 : Ø1.0 ~ Ø1.6